....................................................................................................................................................

BEST OF 2019

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG ESCHDORF LUXEMBOURG

....................................................................................................................................................

BEST OF 2018

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG ESCHDORF LUXEMBOURG

....................................................................................................................................................

BEST OF 2017

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG ESCHDORF LUXEMBOURG

....................................................................................................................................................

BEST OF 2016

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG ESCHDORF LUXEMBOURG

....................................................................................................................................................

BEST OF 2015

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG  ESCHDORF  LUXEMBOURG

 ....................................................................................................................................................

BEST OF 2014

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen

LUXEMBOURG  FIA MASTERS - ESCHDORF  LUXEMBOURG

 ....................................................................................................................................................

BEST OF 2014

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG  ESCHDORF LUXEMBOURG

 ....................................................................................................................................................

BEST OF 2013

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG  ESCHDORF  LUXEMBOURG

 ....................................................................................................................................................

BEST OF 2012

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG   ESCHDORF   LUXEMBOURG

....................................................................................................................................................

BEST OF 2001 / 2002

HillClimb / Course de Côte / Bergrennen (Berg-Cup)

LUXEMBOURG ESCHDORF LUXEMBOURG